Loading...
Elállási Nyilatkozat2018-03-26T14:10:48+02:00

ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI NYILATKOZAT (MINTA)

 

(Kérjük, csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándéka esetén töltse ki,

és juttassa vissza hozzánk!)

 

Címzett:

 

……………………………………………………………………………………….…… (Szolgáltató neve, címe)

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek vagy szolgáltatás/ok adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

 

……………………………………………………………………………………

(Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék/szolgáltatás megnevezése)

 

Átvétel időpontja: ……………………………… (a termék fogyasztó részéről történő átvételének a napja rögzítendő)

 

A fogyasztó(k) neve: ……………………………..

A fogyasztó(k) címe: …………………………………………..

A fogyasztó(k) aláírása: …………………………… (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

 

 

Kelt: …………………………